Informace k zápisu pro školní rok 2018 – 2019 jsou zveřejněny od 3.4.2018 na webovém portálu zřizovatele škol – Statutárního města Liberec

www.zapisydoskol.liberec.cz

Zde je podrobný popis jednotlivých fází zápisu do mateřských škol včetně přihlášky, kritérií a postupu.