V pondělí 30.1.2017 od 15,30 – 16,30 hodin ve třídě motýlků informativní schůzka k lyžařskému kurzu, rodiče přihlášených dětí předají přihlášku a uhradí hotově kurzovné (možné domluvit i bezhotovostní platbu). Lyžařký kurz bude probíhat v odpoledních hodinách 12 – 16 hodin na Bucharce v termínu 13.2. – 17.2.2017 (v pátek 17.2. zveme rodiče na svah, kde děti kurz zakončí slalomem s předáním diplomů).
V úterý 31.1.2017 od 8,30 bude ve školce preventivní screeningové vyšetření zraku přihlášených dětí, rodič ráno u třídní učitelky uhradí poplatek za vyšetření ve výši 150,- Kč (zdravotní pojišťovny nehradí). Rodiče obdrží od Prima Vizus doklad o platbě a zprávu v případě doporučené návštěvy očního lékaře.