Informace (způsob, průběh a kritéria) k zápisu do mateřské školy jsou na webových stránkách školy ke stažení ve Směrnici o přijímání dětí a na webových stránkách magistrátu…zapisydoskol.liberec.cz.
Den otevřených dveří se ve škole nekoná.