Mateřská škola bude uzavřena od 3.7. – 6.8.2017 (tj. 5 týdnů).

Přihlášky do náhradních „prázdninových“ školek si vyzvedněte u ředitelky, termín odevzdání je do 30.4.2017 na:
červenec – MŠ Jablůňka,
srpen – MŠ V zahradě.