Návrh rozpočtu na rok 2019

Anketa
Online anketa

MŠ žádost o výmaz

MŠ žádost o přenositelnost dat

MŠ žádost o opravu-doplnění

MŠ žádost o omezení zpracování

Výroční zpráva o činnosti školky za školní rok 2017/2018

Ochrana osobních údajů – informace

MŠ – přehled agend

Seznam přijatých dětí

Schválení rozpočtu SML 2018

MŠ Žitná – konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Organizační řád školy

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014

Zřizovací listina MS

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

KLI – výroční zpráva 2014.xls

Výroční zpráva 2015-2016

KLI – výroční zpráva 2015.xls

Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy

Výroční zpráva 2016-2017

KLI – výroční zpráva 2016

Tabulky k výroční zprávě CCF1292017

MS Klicek_Návrh_rozpočtu_ školy_2018

KLI výhled 2018_2022