Nezbytnosti

Školní řád MŠ Klíček 2019Stáhnout
Rozpočet 2019Stáhnout
Rozvaha 2018Stáhnout
Příloha k rozvaze 2018Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát 2018Stáhnout
Vyše školného pro školní rok 20219/2020Stáhnout
Školní řád MŠ Klíček 2018Stáhnout
Směrnice přijímání dětí MŠ Klíček 2019Stáhnout
Žádost o omezení zpracováníStáhnout
Žádost o doplnění informacíStáhnout
Žádost o přenositelnost datStáhnout
Žádost o vymazání datStáhnout
Přehled agend mateřské školky KlíčekStáhnout
Návrh rozpočtu MŠ Klíček 2019Stáhnout
Adaptace dětí v MŠStáhnout