Broučci

Učitelé: Zdeňka Hrubá, Bc. Veronika Mojšová
Asistenti: Ivana Horáčková
Zameření: Speciální logopedická třída

Galerie

Aktuality