Broučci

Učitelé: Bc. Tereza Raulová, Bc. Dominika Bencová
Asistenti: Irena Plíhalová
Zameření: Speciální logopedická třída