Broučci

Učitelé: Bc. Jana Hermanová, Mgr. Tereza Střílková
Asistenti: Irena Plíhalová, Eva Sádecká
Zameření: Speciální logopedická třída