Bc. Jana Hermanová

Ředitelka

Ředitelka školy, učitelka třídy Broučků (speciální logopedická třída), vede kroužek flétničky a vede logopedii MŠ Klíček.