Martina Bruderová

Učitelka

Zástupkyně ředitelky, učitelka třídy Sluníček a vede dramatický kroužek.